EVANJELICKÁ CIRKEV 
METODISTICKÁ

festival viery 2024

Výročná konferencia a Festival viery sa budú konať 19-21.4. v Srňacom (Dolný Kubín). Srdečne pozývame všetkých metodistov na Slovensku na sobotný a nedeľný program na tému "Povolaní a poslaní". Opäť to bude čas spoločenstva, spoznania nových tvárí, vyučovania a workshopov. Progam pre deti bude zabezpečený.
Prihláste sa čo najskôr. Detaily, možnosti ubytovania a stravy nájdete v prihláške.

prihlásenie tu

Zamyslenie 

„Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa.“ (Lukáš 8,54)
V Biblii sa píše, ako ktosi prišiel z domu predstaveného synagógy a povedal: „Tvoja dcéra umrela; už neunúvaj učiteľa.“


Viac tu

Z Breviara Johna Wesleya

Išiel som do Ameriky obracať Indiánov - ale ja, kto ma obráti?

 Kto,alebo čo ma oslobodí od tohto zlého, neveriaceho srdca? Mám dobré "náboženstvo pre letnú pohodu". Viem dobre hovoriť, ba aj veriť, pokým nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Keď mi však hľadí do očí
smrť, potom sa ma zmocní nepokoj.viac tu

heslá 2024

Heslá - zamyslenia na biblické texty na každý deň - budú v roku 2024 zverejnené elektronicky v samostatnom dokumente pre každý mesiac na našej webovej stránke 
viac tu